piątek, 4 marca 2011

Jemioła

Jemioła jest półpasożytem. Zapewne uczeń z lekcji przyrody wie, co to jest pasożyt, a nawet potrafi podać przykłady pasożytnictwa. Jemioła, tak jak pasożyt, również potrafi "wykończyć" swojego żywiciela, ale potrafi też poradzić sobie częściowo sama. Czyni to dzięki temu, że ma zielony barwnik - chlorofil i w jej tkankach zachodzi proces fotosyntezy. Co zatem "wyciąga" jemioła z żywiciela - drzewa? Głównie wodę z solami mineralnymi.

Jemioła jest najlepiej widoczna na "zimowych", bezlistnych drzewach

Skąd na drzewie bierze się jemioła? Roślina ta wytwarza smaczne dla ptaków owoce. W nich znajdują się nasiona, które nie ulegają strawieniu w przewodzie pokarmowym ptaka. Jeśli jego odchody znajdą się na gałęzi, na której siedział - kiełkują i ssawki jemioły wnikają w gałąź, tak jak na poniższych zdjęciach:

Owoce jemiołyNasiona jemioły na gałązce, fot. Mariusz Ławicki
W tym miejscu jemioła wrosła w gałązkę

Zadania dla ucznia:
1. Wyszukaj w różnych źródłach, jakie są lecznicze właściwości jemioły.
2. Rozpoznaj, jak nazywa się ptak na poniższym rysunku? Co ma wspólnego z jemiołą?

Ilustracja z książki: ABC Przyrody, Wyd. Reader`s Digest Przegląd Sp. z o. o. , Warszawa, 1997

3. Podaj przykłady innych pasożytów roślinnych: jakie korzyści czerpią ze swoich żywicieli, a jakie zasoby potrafią zapewnić sobie samodzielnie?
Zajrzyj do podpowiedzi:)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza