poniedziałek, 6 października 2014

Magia wielkiego błękitu (Europa) - praca na podstawie filmu, zadanie dodatkowe dla uczniów klasy 6


Przed obejrzeniem filmu:
- odszukaj i wskaż na mapie lub globusie wyspy Azory
- wyjaśnij krótko pojęcia: plankton, kryl, prąd morski, walenie


Obejrzyj film. Przeznacz na to ok. 45 min.Odpowiedz na pytania:
1. Jakie 3 gatunki wielkich ssaków morskich pokazano na filmie? Podaj ich typowe cechy - takie, po których można je rozpoznać, czy odróżnić od innych ssaków żyjących w morzu ( w filmie opisano cechy 2 gatunków, o trzecim musisz samodzielnie poszukać informacji).
2. Wyobraź sobie, że jesteś matką młodego humbaka (długopłetwca). Jak opiekujesz się swoim młodym?
3. Skąd pochodzi nazwa Azory? Do jakiego kraju należą?
4. Dlaczego kaszaloty nazywa się rekordzistami w świecie zwierząt morskich? Wymień wszystkie podane w filmie powody.
5. Jakie rośliny użytkowe uprawia się na Azorach? Co się z nich wytwarza? Z jakich powodów warunki do uprawy są tam szczególnie korzystne?
6. Dlaczego zakazano połowów wielorybów?